Hvor meget har virksomheden ret til i refusion?

Hvad er sygdagpengesatsen? Hvordan beregnes refusion? Hvilken refusion får du, hvis din medarbejder har flere arbejdsgivere? Hvilken refusion kan du få, hvis medarbejderen er deltidssygemeldt?

Guide

Satser

I 2021 kan refusionen maksimalt udgøre 120,54 kr. pr. time eller 4.460 kr. pr. uge.

Satserne ændres hvert år i januar måned.

Hvis medarbejderen er i jobafklaringsforløb, er satserne lavere. Du finder satserne under jobafklaringsforløb i Dansk Erhvervs Vejledning om sygedagpenge og refusion.

Kræver medlemskab

Du skal være logget ind for at få adgang til artiklen

Det er kun medlemmer af Dansk Erhverv, der har adgang til vores artikler og værktøjer.

Endnu ikke bruger? Opret dig

Andre relaterede guides i temaet