Gemt
Presse og Nyheder

Virksomhederne er klar til grønne krav i offentlige udbud

Med bred opbakning på tværs af Folketinget lykkedes det i december 2019 regeringen at lande en klimalov. Klimaloven indebærer, at enhver siddende regering frem mod 2030 skal arbejde for, at Danmark får reduceret CO2-udledningerne med 70 pct. Det er en ambitiøs opgave, hvor regeringen får brug for hjælp fra alle sider – også det private erhvervsliv.

Nyhed

30. Virksomhederne er klar til grønne krav i offentlige udbud

pdf

Download

ANALYSE NR. 30 | 2020 - APRIL

Hvis regeringen skal nå i mål med ambitionen om CO2-reduktion på 70 pct. inden 2030 er det helt essentielt, at klima- og miljøhensyn bliver tænkt endnu mere ind i opgaveløsningen i den offentlige sektor. Det offentlige købte i 2018 ind for ca. 380 mia. kr. svarende til 17 pct. af det danske BNP og er således en essentiel drivkraft i den grønne omstilling. Det offentlige konkurrenceudsatte i 2018 opgaver for lige i underkanten af 110 mia. kr. I de udbud, som ligger til grund for disse opgaver, efterspørger virksomhederne langt større hensyn til klima og miljø. Det er det helt klare budskab fra den medlemsundersøgelse, som Dansk Erhverv har foretaget i efteråret 2019.

Figur 1 nedenfor viser, at 75 pct. af virksomhederne mener, at klima og miljø bør spille en væsentlig rolle, når det offentlige sender opgaver i udbud. Derimod svarer kun 6 pct. af virksomhederne, at de ikke mener, at det bør være et parameter. Derudover er det interessant at bemærke, hvordan opbakningen til klima- og miljøkrav i udbud i det store hele er uafhængig af virksomhedsstørrelse og branche, se figur 1. Selv blandt mikrovirksomhederne med under 10 ansatte er der massiv opbakning til klima- og miljøkrav i offentlige udbud, mens der også på tværs af brancher er udtalt opbakning. I engrosbranchen, som er blandt de mest forbeholdne over for miljø- og klimakrav i offentlige udbud, støtter 60 pct. af virksomhederne udsagnet, mens rådgivningsbranchen er topscorer med 80 pct.

Kontakt os

Oplevelse & Velfærd

Morten Jung

Markedschef
Medarbejderprofil
Politik og Analyse

Jakob Kæstel Madsen

Analysekonsulent

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.