Gemt
Presse og Nyheder

Status: EU’s kommende regulering for engangsplastprodukter

05. august 2020

Udviklingen af EU-Kommissionens direktiv for regulering af engangsplast i miljøet er på vej ind i sin slutfase. Artiklen giver en status og køreplan for arbejdet, samt baggrund om formål og målsætninger for direktivet.

Baggrund
I 2015 igangsatte EU sin cirkulære handlingsplan med 54 målsætninger for at lukke cirklen for produkters livscyklus igennem produktion, forbrug og affaldsbehandling. Under den cirkulære handlingsplan igangsattes EU’s plastikstrategi 2018, som blandt andet havde som målsætning at komme plastikaffald til livs, herunder affald i miljøet.

EU offentliggjorde et direktiv, kaldet Engangsplastdirektivet (kaldet SUP-direktivet - Single Use Products), om reduktion af plastprodukternes indvirkning på miljøet. Virksomheder, der producerer, grossister og detailhandlere fik nye forpligtelser for at reducere og fjerne affald i miljøet. Direktivet blev vedtaget som en endelig lovgivning af Kommissionen, Parlamentet og Rådet i foråret 2019.

Direktivets mål er at forhindre og mindske indvirkningen af ​​visse plastprodukter på miljøet. Det gælder for de ti engangsartikler af plast, der oftest findes på EU’s strande: kopper til drikkevarer, fødevarebeholdere, bomuldspinde, bordservice (bestik, tallerkener, strå, drikkerør), ballonpinde, hygiejnebind og cigaretfiltre. Brugen af ​​disse engangsplastprodukter skal reduceres gennem en eller flere foranstaltninger, for eksempel forbud, øget genanvendelse eller reduktion i brug. Den valgte foranstaltning afhænger af forskellige faktorer, såsom om der findes ​​et rimeligt alternativ, om forbrugsmønstre kan ændres, og i hvor høj grad produktet allerede er omfattet af eksisterende EU-lovgivning.

Definition af engangsplast
SUP er defineret som ”et produkt, der er fremstillet helt eller delvist af plastik, og som ikke er udtænkt, designet eller markedsført for inden for dens levetid til at kunne bruges flere gange eller indgå i rotationer (fx pant og andre genrbugssystemer) ved at blive returneret til en producent til genopfyldning eller genbrug til det samme formål, som det blev undfanget”. EU-Kommissionen er i gang med at udarbejde retningslinjer for, hvordan produkter skal betragtes som engangsbrug (se tidslinje).

Forbud i 2021
Inden for to år efter direktivets ikrafttræden (det vil sige i midten af ​​2021), skal følgende plastprodukter være forbudte at sælge i hele EU: bomuldspinde, bestik, tallerkener, sugerør, drinkspinde, ballonpinde, madbeholdere fremstillet af ekspanderet polystyren og engangsprodukter fremstillet af oxo-nedbrydelig plast.

Designkrav og øget genanvendt indhold fra 2024
Drikkeflasker skal gennemgå et betydeligt re-design:

  • Hætter og låg skal fastgøres til drikkeflaskerne inden for fem år, dvs. midt i 2024)
  • Drikkeflasker skal indeholde et minimum indhold af genanvendt indhold:
  • 25 procent for flasker fremstillet af polyethylenterephthalat (PET) fra 2025
  • 30 procent for alle flasker fra 2030

Krav til mærkning
Krav om harmoniseret mærkning på produkter eller emballering af sanitetshåndklæder, vådservietter, tobaksvarer og kopper til drikkevarer, med angivelse af

  • passende muligheder for affaldshåndtering
  • tilstedeværelse af plast i produktet.


Udvidet producentansvar for betaling af omkostninger ved oprydning af affald og oplysningskampagner

Differentierede omkostninger ved udvidet producentansvar
SUP direktivet indfører et producentansvar, som pålægger virksomheder at betale for oprydning af smidte tobaksvarer i natur og offentlige arealer.

Direktivet strækker forureneren-betaler-princippet til et punkt, hvor producenter (producent, importør eller detailhandlen) holdes ansvarlige for affaldet ved at bidrage til udgifterne til oprydning af affald.

For alle de produkter, der er anført i dette direktiv, skal producenterne bidrage til udgifterne til informationskampagner og affaldshåndtering.

Producentansvaret medfører: 

  • Udgifter til indsamling af affald i offentlige indsamlingssystemer, inklusive den tilhørende infrastruktur og deres drift, afholdes af producenter af emballage-SUP;
  • Omkostninger ved dataindsamling og rapportering om balloner og vådservietter, som vil blive afholdt af producenterne af disse produkter
  • Producenter af tobaksvarer dækker alle ovennævnte EPR-omkostninger, det vil sige bevidstgørelse, oprydning, infrastrukturomkostninger og dataindsamling.

Indsamling af drikkecontainere i 2025 og 2029
Direktivet kræver, at medlemsstaterne udvikler separate indsamlingssystemer til drikkeflasker for at nå et mål om, at 90 procent af flaskerne indsamles i 2029. Et sådant krav ville føre til unødvendig oprettelse af separate affaldshåndteringsordninger kun for plastflasker, medmindre lande opnår høje indsamlingshastigheder med eksisterende opsamlingssystemer for flere materialer til drikkevarebeholdere. Direktivet foreslår også implementering af incitamentstrukturer for at nå en så høj indsamlingsgrad på kort tid.

Status og køreplan for SUP-direktivet
Høringen for EU-Kommissionens SUP-guidelines eller retningslinjer har kørt hen over sommeren og slutter ved udgangen af august. Retningslinjerne er opbygget i to dele: 1) Generelle fortolkningsregler og definitioner, og 2) Produktspecifikationer og kriterier. Formålet med retningslinjerne er blandt andet at beskrive de fortolkninger, som produkter underkastes for at blive udpeget som omfattede af SUP-reguleringen. Retningslinjerne vil være medlemsstaternes myndigheders udgangspunkt for at håndhæve direktivet.

Kommentarer er velkomne
Har I kommentarer, så tøv ikke med at sende dem til Jakob Lamm Zeuthen eller Lisbet Hagelund. Kommissionen stemmer om og vedtager retningslinjerne til november 2020. SUP-retningslinjernes er operative fra januar 2021. Det samlede SUP-direktiv og direktivets forskellige retsakter, blandt andet mærkning af SUP-produkter, ventes endeligt afstemt i Kommissionen sammen med EPR SUP-retningslinjerne til marts 2021.

Kontakt os

Handel

Jakob Lamm Zeuthen

Miljøpolitisk chef
Medarbejderprofil

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.