Gemt
Presse og Nyheder

Nye muligheder for at rekvirere vejledning fra Fødevarestyrelsen

24. juni 2020

Det bliver snart muligt at få rekvireret vejledning på økologiområdet og området indenfor animalske biprodukter og afledte produkter.

Siden 1. juli 2016 har det været muligt for fødevarevirksomheder, mod betaling, at rekvirere vejledning af Fødevarestyrelsen på en række nærmere afgrænsede områder indenfor fødevarelovgivningen - ud over den vejledning, der i forvejen bliver givet til virksomhederne. Men det er ikke alle områder, som er en del af ordningen.

Som en del af Fødevareforlig 4 er det besluttet at udvide den rekvirerede vejledning på fødevareområdet til også at omfatte økologiområdet med henblik på at kunne understøtte og imødekomme nye fødevaretrends og kunne give relevant vejledning til virksomhederne. Det har været et ønske fra fødevareerhvervet, heriblandt Dansk Erhverv, at ordningen for rekvireret vejledning også indføres for økologi.

En ny bekendtgørelse som træder i kraft fra 1. juli 2020 giver virksomheder mulighed for at rekvirere vejledning hos Fødevarestyrelsen mod betaling indenfor økologiområdet. Derudover får virksomheder også mulighed for at rekvirere vejledning på området for animalske biprodukter og afledte produkter.

Læs mere om mulighederne og bestil rekvireret vejledning på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Kort om rekvireret vejledning
Den vejledning, der kan ydes ved et rekvireret besøg, er i princippet den samme som den vejledning, Fødevarestyrelsen allerede i dag yder ved for eksempel et almindeligt kontrolbesøg eller ved henvendelse til Kunderådgivningen i Fødevarestyrelsen. Men hvor et normalt kontrolbesøg oftest vil handle om de emner, som naturligt dukker op i forbindelse med besøget, vil det rekvirerede vejledningsbesøg kun handle om de emner, som virksomheden ønsker vejledning om. Dertil kommer, at det rekvirerede vejledningsbesøg vil finde sted på et tidspunkt, som passer ind i virksomhedens drift, i modsætning til et normalt kontrolbesøg, der i udgangspunktet finder sted uden varsel. Rekvireret vejledning kan også anvendes af virksomheder, der går med overvejelser om nye aktiviteter og har brug for vejledning om dette.

Kontakt os

Handel

Jeppe Rønnebæk Kongsbak

Chefkonsulent
Medarbejderprofil
Handel

Saoirse McKeever Eriksen

Fødevarekonsulent

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.