Gemt

Lille stigning i eksporten i maj

Offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at vareeksporten steg med 3,3% i maj.

Nyhed

09. juli 2020

Det er bestemt en kærkommen overraskelse i en meget svær tid. Fremgangen skyldes primært en kraftig fremgang i eksporten til EU-landene på hele 10% i maj. Det er dog en fremgang, der skal ses i sammenhæng med, at eksporten til EU faldt kraftigt i april. Det er særligt eksporten til Nederlandene og Frankrig, der steg pænt i maj. Det er en fremgang, der naturligt skal ses i sammengæng med, at flere europæiske lande har foretaget en gradvis genåbning af samfundet særligt i maj.

Det springer dog også i øjnene, at eksporten til landene uden for EU faldt med 2,4% i maj. Vi er altså på ingen måde ude af eksportkrisen endnu og fremgangen skal primært ses som en lille ketchupeffekt efter genåbningen. Ser vi fremad, så må vi nok berede os på, at eksporten går en fortsat svær og usikker tid i møde. Genopretning i EU er fortsat gumpetung og usikker. Dertil er udviklingen i smitteudbruddet i USA i øjeblikket stærkt bekymrende. Vi ser derfor også ind i et samlet fald i eksporten på ca. 10% i år.

Den beskedne fremgang i eksporten i maj ændrer da heller ikke ved, at eksporten af varer nu samlet set er faldet med 9,5% siden starten af året. Det er et horribelt stort fald, der vækker mindelser fra finanskrisen. Under finanskrisen fra efteråret 2008 til foråret 2009 faldt eksporten af varer til sammenligning med knap 25%.

Kontakt os

Politik og Analyse

Tore Stramer

Cheføkonom
Medarbejderprofil