Gemt
Presse og Nyheder

Kontrol af desinfektionsmidler i fødevarevirksomheder

24. juni 2020

Fødevarestyrelsens kontrolkampagne om mærkning og anvendelse af desinfektionsmidler i blandt andet restauranter, storkøkkener og andre detailbutikker med produktion er i gang

Fødevarestyrelsen vil med kampagnen om desinfektionsmidler sikre, at virksomhederne bliver mere opmærksomme på reglerne samt anvender desinfektionsmidler korrekt ud fra gældende lovgivning.

Formålet med kampagnen er at:

  • Kontrollere om desinfektionsmidler anvendt i detailbutikker er godkendte og mærket korrekt.
  • Kontrollere om detailbutikkerne anvender desinfektionsmidlerne korrekt.
  • Vejlede om anvendelse af desinfektionsmidler, herunder koncentration, virketid og om der skal skylles efter med drikkevand.

Målgruppen for kampagnen er detailbutikker, hvor der anvendes udstyr eller inventar, som kommer i kontakt med fødevarer, og som er vanskeligt at desinficere, for eksempel pålægsmaskiner, der ikke kan komme i opvaskemaskinen. Derudover vil Fødevarestyrelsen også besøge storkøkkener, der laver mad til særligt sårbare grupper, f.eks. børn og ældre.

Det er vigtigt at anvende godkendte desinfektionsmidler på overflader, der kommer i kontakt med fødevarer. På denne måde er man sikker på, at midlerne har en tilstrækkelig desinficerende effekt og der ikke overføres sundhedsskadelige rester til fødevarerne. Forudsætningen for dette er, at man følger brugsanvisningen på midlerne. Derudover er det en forudsætning for en effektiv desinfektion, at den pågældende overflade er tilstrækkelig ren, inden desinficeringen påbegyndes.

Læs mere om kampagnen på Fødevarestyrelsens hjemmeside: Mærkning og anvendelse af desinfektionsmidler og pattedypningsmidler i fødevarevirksomheder - Kontrolkampagne 2020

Desinfektionsmidler skal godkendes
Det er Fødevarestyrelsen, der godkender de desinfektionsmidler, som bruges på overflader, der kommer i kontakt med fødevarer. Godkendelsen af midlerne sker ud fra en vurdering af den desinficerende effekt, samt om rester af midlerne kan forurene fødevarer. Kun produkter, der ikke medfører en sundhedsrisiko, bliver godkendt, og det er ikke tilladt at markedsføre eller bruge dem i Danmark, uden en officiel godkendelse. Desinfektionsmidler som er godkendt af Fødevarestyrelsen skal være mærket på emballagen med ordene: "Desinfektionsmiddel godkendt af Fødevarestyrelsen under journalnummer (journalnummer anføres)", samt ”Produktet virker (baktericidt, fungicidt eller baktericidt og fungicidt)".

På Fødevarestyrelsens hjemmeside kan du finde en liste over godkendte desinfektionsmidler.

Bekendtgørelse om godkendelse af desinfektionsmidler m.v. i fødevarevirksomheder m.v.

Kontakt os

Handel

Saoirse McKeever Eriksen

Fødevarekonsulent
Handel

Jeppe Rønnebæk Kongsbak

Chefkonsulent
Medarbejderprofil

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.