Gemt
Presse og Nyheder

EU-kommissionen forventer stabil vækst

EU-kommissionen har torsdag offentliggjort en ny opdateret økonomisk prognose for EU-landene. Det er fortrøstningsfuld prognose, hvor EU-kommissionen forventer en BNP-vækst i EU-landende på 1,4% i både 2020 og 2021. Det er et uændret skøn i for-hold til prognosen fra starten af november 2019

Nyhed

13. februar 2020

Nok mest bemærkelsesværdigt forventes udbruddet af coronavirus i Kina kun i begrænset omfang at påvirke resten af verdensøkonomien. EU-kommissionen ligger således til grund for prognosen, at virusudbuddet topper i løbet af første kvartal. Det er naturligvis højst usikkert, og EU-kommissionen gør det således også klart, at hvis udbruddet bliver langvarigt og ikke blive inddæmmet, så udgør det en klart nedadgående risiko til prognosen.

Der er derfor også tale om en prognose med betydelig usikkerhed. Ser man på de seneste økonomiske nøgletal, så er der dog god grund til at forvente en fortsat stabil moderat vækst i Europa. Konkret er der tegn på bedring i industrisektoren og en stabilisering af verdenshandlen. Dertil er der mindre usikkerhed fra den politiske front. Den første delaftale mellem USA og Kina er faldet på plads, og usikkerheden omkring Brexit er aftaget. Endelig har en lang række centralbanken lempet pengepolitikken. Og så er det bestemt værd at bemærke, at arbejdsmarkedet fortsat udvikler sig stabilt.

Det er naturligvis positivt, at EU-kommissionen ikke forventer en yderligere forværring af vækstudsigterne. Får EU-kommissionen ret i deres prognose, så ser det altså ud til at Europa styrer uden om en hård økonomisk opbremsning med kraftigt stigende ledighed til følge. Det skal vi naturligvis glæde os over, da en hård økonomisk opbremsning i Europa uundgåeligt vil ramme en lille åben økonomi som den danske hårdt. Vi kommer dog ikke uden om, at en vækst i Europa på 1,4% langt fra er imponerende og er en tydelig opbremsning i forhold til årerne 2016 til 2018. Det betyder også, at eksporten herhjemme vil opleve mindre medvind fra den globale økonomi end tidligere. Det er særligt bekymrende, at opbremsningen er særligt tydelig hos vores største europæiske marked i Tyskland, hvor der kun er udsigt til vækst på godt 1% over de kommende år.

Kontakt os

Politik og Analyse

Tore Stramer

Cheføkonom
Medarbejderprofil

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.