Gemt

Bekendtgørelse om transfedtsyrer ophæves og EU-regler overtager

30. marts 2021

Siden 2004 har Danmark haft nationale særregler, som regulerer indholdet af industrielt fremstillede transfedtsyrer i fødevarer. Disse særregler ophæves den 1. april 2021, da EU-regler træder i stedet for.

I december 2018 vedtog EU-Kommissionen at begrænse indholdet af transfedtsyrer i fødevarer til højst 2 gram per 100 gram fedt. Naturligt forekommende transfedtsyrer i animalsk fedt er ikke omfattet. Reglerne trådte i kraft i maj 2019, med en overgangsperiode for markedsføring indtil 1. april 2021.

Da de nye EU-regler er magen til dem, der har været gældende i Danmark i over 15 år, ophæves den danske bekendtgørelse om transfedtsyrer i olier og fedtstoffer (bekendtgørelse nr. 1427 af 3. december 2015), når EU-forordningens overgangsperiode er udløbet, dvs. den 1. april 2021.

Læs mere om EU-reglerne om transfedtsyrer i bilag III til forordning 1925/2006 om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer (med senere ændringer) og i Dansk Erhvervs tidligere nyhed: Transfedtsyrer regulativ vedtaget i parlamentet 24. april.

Læs mere om transfedtsyrer på Fødevarestyrelsens hjemmeside: Transfedtsyrer (foedevarestyrelsen.dk).

Kontakt os

Handel

Saoirse McKeever Eriksen

Chefkonsulent
Handel

Jeppe Rønnebæk Kongsbak

Chefkonsulent
Medarbejderprofil