Gemt

Arbejdstilsynet vil drøfte seksuel chikane med virksomhederne

18. maj 2021

Det står dog virksomhederne frit for at tage imod Arbejdstilsynets oplysningsindsats. Du er derfor ikke forpligtet til at høre om seksuel chikane under et tilsynsbesøg.

Arbejdstilsynet igangsætter fra maj en ny indsats. I forbindelse med grundtilsyn tilbyder de tilsynsførende at oplyse virksomhederne om reglerne om seksuel chikane og andre krænkende handlinger, og om hvordan virksomhederne kan finde hjælp til det forebyggende arbejde.

”Det er imidlertid ikke en indsats, der ligger inden for Arbejdstilsynets myndighedsrolle i forbindelse med dets tilsynsvirksomhed. Man kan derfor frit takke nej til at modtage disse oplysninger,” siger chefkonsulent Trine Lykke Loughran, Dansk Erhverv.

Kun i de tilfælde, hvor Arbejdstilsynet på tilsynsbesøget får en mistanke om eller konstaterer, at der er et arbejdsmiljøproblem, kan tilsynet vejlede virksomheden i, hvordan den eventuelt kan efterkomme problemet.

Hvis du er i tvivl om dine rettigheder og om Arbejdstilsynets myndighedsrolle, er du velkommen til at kontakte Dansk Erhverv Arbejdsmiljø.

Kontakt os

Arbejdsmiljø

Trine Lykke Loughran

Chefkonsulent