Gemt
Presse og Nyheder

10’erne gav største befolkningstilvækst siden 60’erne

Vi bliver fortsat flere danskere. Nye tal viser, at over det seneste år er vi blevet 16.682 flere indbyggere i Danmark, så vi nu samlet er 5.822.763 indbyggere. Siden 2010 er der blevet 288.000 flere indbyggere i Danmark. Det er en meget høj vækst i befolkningen, og vi skal helt tilbage til 60’erne før vi sidst havde et årti, hvor befolkningstilvæksten var så høj, som vi så i 10’erne.

Dagens økonomiske kommentar tirsdag den 11. februar 2020

Vi bliver fortsat flere danskere. Danmarks Statistik har tirsdag offentliggjort tal der viser, at over det seneste år er vi blevet 16.682 flere indbyggere i Danmark, så vi nu samlet er 5.822.763 indbyggere. Det er lavere end det foregående år, hvor befolkningstilvæksten var knap 25.000 personer. Det er dermed en fortsættelse af den tendens, vi har set siden befolkningstilvæksten toppede i 2016. Trods nedgangen er der stadig tale om en ganske pæn befolkningstilvækst. En del af forklaringen på den lavere befolkningstil-vækst i 2019 skal findes i, at i 2019 havde vi det højeste antal udvandrede personer nogensinde. Det var især udenlandske statsborgere, hvilket blandt andet skyldes, at kommunerne er blevet bedt om at kontrollere bopælsregistreringerne i CPR. Det vil med andre ord sige, at det ikke var tale en kraftig stigning i danske statsborgere, der flyttede til udlandet. Når der er sagt var der fortsat tale om en nettoindvandring til Danmark, da 84.000 indvandrede til Danmark i løbet af 2019.

10’erne gav største befolkningstilvækst siden 60’erne
Siden 2010 er der blevet 288.000 flere indbyggere i Danmark. Det er en meget høj vækst i befolkningen, og vi skal helt tilbage til 60’erne før vi sidst havde et årti, hvor befolkningstilvæksten var så høj, som vi så i 10’erne. Det er en kombination af betydelig net-toindvandring og højere levetid, der har givet en høj befolkningstilvækst de seneste ti år.

Der er dog sket en markant forskydning i befolkningens sammensætning i løbet af det seneste årti. Tendensen er, at der er færre under 20 år, og betydeligt flere over 65 år. Når det gælder aldersgruppen mellem 20 og 65 år – gruppen, vi kalder for arbejdsmarkedets kernetropper – er der tale om en lille stigning. Det er en klar udfordring for dansk øko-nomi, at vi får forrykket balancen mellem antallet i den erhvervsaktive alder og de ældre. Det kan give et opadgående pres på de offentlige finanser. Det er en udfordring, vi er i gang med at håndtere med de reformer, som er gennemført i løbet af de 10-15 år, der øger tilbagetrækningsalderen. I år er pensionsalderen øget til 66 år, og øges yderligere de kommende to år. Men dagens tal understreger samtidig, at der fortsat er behov for at holde fast i de gennemførte reformer af tilbagetrækningsalderen.

Kontakt os

Politik og Analyse

Kristian Skriver

Økonom
Medarbejderprofil

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.