Rådgivning

Sikrer et lobbyregister åbenhed?

Det er absolut sundt at diskutere lobbyisme og åbenhed. Men spørgsmålet er, om mere registrering og regulering af den del af rådgiverbranchen, der arbejder med public affairs, er værktøjerne, der sikrer mere åbenhed.

På agendaen

Når man hører debatten om dansk lobbyisme og public affairs-rådgivere, får man næsten indtryk af, at det er Det Vilde Vesten. Ofte fører det til argumenter om, at nuværende tilstand er problematisk, og at vi derfor skal have mere regulering af den del af rådgiverbranchen, der arbejder med public affairs. Her fremhæves særligt et såkaldt lobbyregister.

Det er absolut sundt, at vi åbent kan tage debatten om lobbyisme i Danmark. Dansk Erhverv er da heller ikke afvisende over for et lobbyregister. En demokratisk proces er en åben proces – det kan ikke diskuteres. Men det kan diskuteres, om et lobbyregister endegyldigt sikrer mere åbenhed.

 God lobbyisme kvalificerer beslutningsgrundlaget i ny lovgivning. God lovkvalitet er et resultat af dialog mellem politikere og organisationer, virksomheder, PR- og PA-bureauer, NGO’ere m.fl. Den dialog er der måske mere end nogensinde brug for. Virksomhedernes hverdag bliver mere og mere reguleret og reglerne vokser år for år. Det har selvfølgelig konsekvenser. Derfor er udveksling af viden en forudsætning for, at der træffes beslutninger på det mest oplyste grundlag til gavn for demokratiet.

 Et lobbyregister kan være positivt. Men det skal skrues rigtigt sammen. For det første skal det ikke være unødvendigt bureaukratisk. For det andet er det afgørende, at registreringen skal gælde alle aktører i den demokratiske proces. Det skal ikke kun gælde for PR- eller PA-konsulenter. Det vil nemlig svække rådgiverbranchen og skævvride konkurrencen.

 Og når vi taler åbenhed, er spørgsmålet vel også, hvor grænsen for registreringen skal sættes? Er det nok, at politikerne registrerer, hvem de mødes med? Eller skal den dialog, der er foregået, også registreres? Det er meget svær øvelse. Og hvad gør vi, hvis politikerne kun vælger at mødes med populære aktører, fordi de vil se godt ud i lobbyregistreret? Så får vi en situation, hvor vi mister værdifuld viden, der kan sikre god lovkvalitet.

Dansk Erhverv, der repræsenterer rådgivningsvirksomheder, som arbejder med lobby og public affairs, ønsker at bidrage konstruktivt til debatten. Og vi vil gøre vores til at arbejde for mere åbenhed i den politiske proces. Derfor har vi sammen med Public Relations Branchen også udarbejdet en række principper for god lobbyisme. Det skal for det første være med til at afmystificere den del af rådgivningsbranchen og for det andet fungere som branchens eget adfærdsregulerende supplement til den regulering, der allerede er på området. 

Lobbyregisteret kan føre til mere åbenhed, ja. Men det skal skrues rigtigt sammen. Og vi skal turde tage debatten om de faldgruber, der er ved at indføre et lobbyregister. 

Andre relevante fokusområder

Kontakt

Rådgivning & Videnservice

Daniel Møller Jensen

Chefkonsulent
Medarbejderprofil

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.