Gemt

Dansk Erhvervs medlemmer støtter en grøn skattereform

Dansk Erhvervs medlemmer støtter generelt op om en grøn skattereform. Dobbelt så mange virksomheder foretrækker en grøn skattereform, hvor en stigende CO2-afgift bliver det mest centrale virkemiddel, frem for politisk planstyring og regulering via tilskud, restriktioner og påbud.

Analyse

MAJ 2021

I september 2020 kom Dansk Erhverv med et forslag til en grøn skattereform, der skal kickstarte den grønne omstilling. Den indeholder forslag om indførelse af en klimaafgift – dog betinget af tilsvarende lempelser af erhvervsbeskatningen bl.a. selskabsskatten. Efterfølgende offentliggjorde regeringen på et pressemøde den 8. december 2020 en grøn skattereform med bred opbakning i Folketinget. Reformen gennemføres i to faser. Første fase løber frem mod 2022 og tager udgangspunkt i det eksisterende energiafgiftssystem. Her vil energiafgiften på fossile brændstoffer stige. Anden fase i reformen løber fra 2023 og frem og skal fastlægge rammerne for en ensartet CO2-afgift frem til 2030. CO2-afgiften kan ikke stå alene og derfor indføres også en række fradrag og kompensationsordninger for erhvervslivet.

Dansk Erhverv har i den forbindelse undersøgt vores medlemsvirksomheders syn på den grønne omstilling og en grøn skattereform. Undersøgelsen viser, at dobbelt så mange virksomheder foretrækker en grøn skattereform, hvor en stigende CO2-afgift bliver det mest centrale virkemiddel, frem for politisk planstyring og regulering via tilskud, restriktioner og påbud.

Undersøgelsen viser også, at syv ud af ti virksomheder finder det vigtigt, at stigende CO2-afgifter går hånd i hånd med lempelser for virksomheder på andre områder. I en situation, hvor CO2-afgiften indfases fra 2024 og rammer 1.000 kr. pr. CO2-ton i 2030 svarer knap 40 pct. af virksomhederne i øvrigt, at de for alvor vil begynde at foretage CO2-reducerende tiltag allerede inden 2025, som en del af virksomhedens løbende investeringer.

Op mod halvdelen af Dansk Erhvervs medlemmer har for nyligt igangsat konkrete initiativer eller tiltag, der skal reducere virksomhedens klimabelastning
Vi har spurgt vores medlemsvirksomheder, om de inden for de seneste tre måneder har igangsat konkrete initiativer eller tiltag, der skal reducere virksomhedens klimabelastning (fx CO2-reducerende tiltag). Hele 45 pct. af virksomhederne svarer, at de har igangsat initiativer, der reducerer klimabelastningen.

Dobbelt så mange virksomheder foretrækker en grøn skattereform med stigende CO2-afgift fremfor politisk regulering
Blot 17 pct. har svaret, at de foretrækker politisk planstyring og regulering, mens mere end dobbelt så mange (39 pct.) har svaret, at de foretrækker en grøn skattereform som løsningsmulighed for at nå 70 pct. reduktionsmålet. 

Vigtigt at lempelser og CO2-afgift går hånd i hånd
I alt syv ud af ti virksomheder svarer, at det er meget vigtigt (41 pct.) eller ret vigtigt (31 pct.), at stigende CO2-afgifter går hånd i hånd med lempelser for virksomhederne andre steder (fx sænkelse af selskabsskatten), så det samlet set ikke bliver dyrere at drive virksomhed i Danmark. 

37 pct. vil investere inden 2025, hvis afgiftes indfases fra 2024 og rammer 1.000 kr. pr CO2-ton i 2030
Vi har bedt virksomhederne antage, at afgiften bliver sat til 1.000 kr. for et ton CO2 i 2030, og at afgiften indfases fra 2024 med en løbende stigning frem mod 2030. Virksomhederne har på baggrund af dette vurderet, hvornår de for alvor vil gå i gang med at foretage CO2-reducerende tiltag, som en del af virksomhedens løbende investeringer. 37 pct. af virksomhederne vil investere allerede inden 2025. Heraf har 20 pct. svaret, at de vil gå i gang allerede i 2020/2021.Desuden er det kun 2 pct. af virksomhederne, der vil begynde i 2025, mens 1 pct. af virksomhederne vil begynde senere end 2025.

 

Dansk Erhvervs medlemmer støtter en grøn skattereform

pdf

Download

Kontakt

Politik og Analyse

Jakob Kæstel Madsen

Senioranalytiker
Rådgivning & Videnservice

Ulrich Bang

Klima- og energichef
Medarbejderprofil