Om Dansk Erhverv

Det arbejder vi for

Vi arbejder for at fremme vores medlemmers interesser og for at sikre det bedst mulige erhvervsklima i Danmark. Vi bestræber os samtidig på at se tingene i et samfundsmæssigt perspektiv. Løsninger, der tager helheden og sammenhængen i betragtning, er mere holdbare og vinder lettere opbakning end løsninger, som blot gennemtrumfer en enkelt gruppes snævre interesser. For Dansk Erhverv ligger en moderne erhvervsorganisations værdi i at være konstruktiv og løsningsorienteret. Politisk indflydelse og forandringer kræver, at udfordringerne kan dokumenteres, og at løsningerne er konkrete og realistiske. Gennem dialog med vores medlemmer og heriblandt mere end 100 brancheforeninger, og gennem en lang række analyser, er vi tæt på virkelighedens verden. Det giver os indblik i, hvad der fungerer i praksis og baggrund for at kunne udpege nye muligheder.

Dansk Erhvervs politiske holdningskatalog

pdf

Download

Vi er til stede hvor du er.

Dansk Erhverv tager udgangspunkt i virksomhedens lokale, nationale og globale situation. Vi har kontorer i de større byer i Danmark og i Bruxelles og samarbejder med erhvervsorganisationer i 90 lande i verden.

Værdi på alle bundlinjer: Dansk Erhvervs samfundsbidrag
Dansk Erhverv har været medlem af FN’s Global Compact siden 2009.
Læs Dansk Erhvervs CSR rapport 2020 - Sammen om bæredygtig udvikling, der samtidig tjener som 'Communication on Engagement'.

Sådan bidrager Dansk Erhverv til FN’s 17 Verdensmål
FN’s Verdensmål blev vedtaget i 2015 og skitserer verdens plan for en bæredygtige udvikling frem imod 2030.
I 2019 kortlagde Dansk Erhverv sit bidrag til målenes indfrielse: Fremtidens Erhverv - Kortlægning af Dansk Erhvervs arbejde med verdensmålene 

Partistøtte

Dansk Erhverv støtter partier, der arbejder for at forbedre erhvervslivets muligheder for at drive forretning og skabe beskæftigelse. 

Læs mere her: Tilkendegivelse vedrørende bidrag til politiske kampagner

Kontakt

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.