Brug handlekraften, Danmark.

DER SKER KUN NOGET, HVIS NOGEN HANDLER

Vi står som samfund overfor store udfordringer, der presser vores velstand og velfærd.

Pandemi og recession, et velfærdssamfund under pres, global protektionisme, tech-konkurrence og klimakrisen er omsiggribende forandringer, der vender op og ned på verdensordenen og på vilkårene for det danske samfund, som vi kender det.

I Dansk Erhverv tror vi på, at vi kan vende de store udfordringer til muligheder – til gavn for hele samfundet.

For at sparke gang i debatten om erhvervslivets rolle og de muligheder, vi som samfund står overfor, rækker Dansk Erhverv i kampagnen ”Brug handlekraften, Danmark” hånden ud til beslutningstagerne i Danmark.

Vi rækker ud efter debatten og dialogen om, hvordan vi på bedst mulige vis sikrer velstand og velfærd i fremtiden.

Vi opfordrer Danmark til at bruge handlekraften – og til at styrke erhvervslivets og handlekraftens betingelser.

Læs også: Kampagne skal styrke erhvervslivets stemme

Herunder kan du læse mere om, hvordan vi kan vende udfordringerne til muligheder for Danmark. Vi arbejder for blandt andet for, at Danmark skal være det land i verden, hvor det offentlige og private er bedst til at samarbejde. At Danmark skal være verdens bedste land at starte og udvikle virksomhed i. At Danmark skal være verdens bedste til at indfri potentialet i den grønne omstilling. At Danmark skal være verdens bedste land til at udnytte potentialet i digitalisering og ny teknologi.

Det er handlekraften, der kan forløse det enorme potentiale, der hedder Danmark.

Verdens bedste til offentlig-privat samarbejde

Demografiske udfordringer lægger pres på vores samfund og velfærd, som vi kender det. Det er nu, vi skal skabe nye offentlig-private samarbejder. Det er nu, vi skal sikre velfærd og sammenhængskraft.

Verdens bedste til at indfri potentialet i den grønne omstilling

Klimakrisen kræver handling. Det er nu, vi skal skal gennemføre den grønne omstilling, der kan inspirere resten af verden. I samarbejde kan vi skabe arbejdspladser, velstand og fremgang.

Verdens bedste land at starte og udvikle virksomhed i

Iværksætteri og vækstvirksomheder er nye danske arbejdspladser og en væsentlig nøgle til Danmarks grønne omstilling og digitale satsning. Det er nu, vi skal afvikle bureaukrati og udvikle iværksætteri.

Verdens bedste til at udnytte potentialet i ny teknologi

Nye, digitale teknologier er afgørende for at løse de mange udfordringer, vi står overfor. Både i Danmark og globalt. Det er nu, vi skal digitalisere, effektivisere og simplificere.

Danmark skal være verdens bedste land at drive virksomhed i 

Danmark skal være verdens bedste land at drive virksomhed i. Det er vores vision i Dansk Erhverv. For kun på den måde kan vi fremtidssikre velstanden og velfærden i Danmark.

Skal vi nå ambitionen om at være verdens bedste land at drive virksomhed i – og fastholde positionen, skal erhvervslivets rammevilkår styrkes. Handlekraftens betingelser skal styrkes. Vores internationale konkurrenceevne skal i top.

På tværs af virksomheder og brancher er der en række centrale rammevilkår, der har betydning for virksomhedernes konkurrenceevne og dermed mulighed for at skabe arbejdspladser, velstand og fremgang. 

I Dansk Erhverv arbejder vi for

• Styrket konkurrenceevne
• Styrket adgang til kvalificeret arbejdskraft
• Styrket adgang til viden og forskning
• Styrket indre marked og øget frihandel
• Styrket infrastruktur og mobilitet
• Styrket samspil mellem det offentlige og private

Læs mere her.

Handlekraftens betingelser

På tværs af brancher er der en række centrale rammevilkår, der har betydning for virksomhedernes konkurrenceevne og dermed mulighed for at skabe arbejdspladser, velstand og fremgang.

Kampagneaktivering

#BRUGHANDLEKRAFTEN

Kontakt

Har du spørgsmål til kampagnen?

Kommunikation

Christoffer Lehmann

Chef digital kommunikation

Sidste nyt fra Dansk Erhverv i din indbakke

Tilmeld nyhedsbrev

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet. Læs mere om vores persondatapolitik her.