Dansk Erhvervs netværk og udvalg

Netværk for managementrådgivere

Få faglige input, opbyg et netværk og få indflydelse på Dansk Erhvervs politik vedrørende rådgiverbranchen.

Dansk Erhvervs netværk for managementrådgivere skaber et forum for videndeling og kompetenceopbygning, blandt andet gennem drøftelser af udfordringer og problemstillinger i relation til management consulting og branchen som helhed.

Hvad vil netværket give dig?
Netværket styrker dig og din rådgivningsvirksomheds arbejde med ledelse og management consulting gennem temamøder, information og udveksling af viden og erfaringer. Netværket inviterer beslutningstagere, eksperter og andre relevante oplægsholdere til møderne og gennemfører aktiviteter for at få belyst forskellige problemstillinger, som netværkets medlemmer oplever.

Netværket vil pege på særlige udfordringer og problemstillinger, som optager rådgivningsvirksomheder, der leverer management consulting. Netværket kan således også bruges som politisk løftestang til at skabe bedre vilkår for danske rådgivningsvirksomheders aktiviteter både nationalt og internationalt.

Praktik og indhold
Netværket mødes fire gange årligt. Emnerne og indholdet for møderne koordineres af Dansk Erhverv i løbende dialog med netværkets medlemmer. Emner kan være brancheglidning, internationalisering, rekruttering, kompetencer, ledelse af fremtidens konsulenter etc.

Hvem kan blive en del af netværket?
Netværket er for medlemmer af Dansk Erhverv, der som en væsentlig del af deres forretningsmodel leverer management consulting. Det er gratis at deltage i netværket. Har du spørgsmål til det faglige indhold så kontakt netværksfacilitatoren.

Kontakt

Rådgivning & Videnservice

Daniel Møller Jensen

Chefkonsulent
Medarbejderprofil

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.